Kwalifikacje:

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

HGT.06 Realizacja usług w recepcji.

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje śniadania. Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych.

W naszej szkole specjalnością jest kuchnia molekularna.

Współpracujemy z wieloma hotelami, restauracjami o wysokich standardach. Umożliwiamy uczniom praktyki w renomowanych hotelach i restauracjach na terenie całej Polski np. Cottonina, Sheraton, Holiday, Hilton Zamek Czocha oraz zagranicą, w tym na promach UNITY LINE.

Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach jest placówką oferującą poza dydaktyką i atrakcyjnymi miejscami praktyk wiele różnych form podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe uczniów. Są to projekty unijne, kursy specjalistyczne, w tym baristy, barmański, somelierski, szkolenia i warsztaty branżowe z pracodawcami. Na warsztatach gościmy kucharzy z hotelu Cottonina, Zamku Czocha, Łagowa. Nasi absolwenci zakładają własne restauracje i goszczą w naszej szkole na pokazach kulinarnych. Specjalizujemy się w kuchni molekularnej, zdrowej i bardzo widowiskowej. Mocną stroną naszych absolwentów jest wszechstronność oparta na tradycji kuchni polskiej.

Znakomicie wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom nauczania, potwierdzany rokrocznie wynikami egzaminu zawodowego. Do sukcesu szkoły zaliczamy wewnętrzne konkursy, które wzbogacają i rozwijają kreatywność poszukiwawczą naszych uczniów.