Od maja bieżącego roku przy Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach, pod nazwą „Pałacowy Świat w Biedrzychowicach” działa stowarzyszenie, którego celem jest wspieranie inicjatyw wychowawczych i edukacyjnych, zarówno szkolnego jak i lokalnego środowiska. Pierwszą inicjatywą stał się projekt zatytułowany „Z Prymasem Tysiąclecia Stefanem Wyszyńskim – przez kolejne 1000 lat”. Pomoc w realizacji projektu stowarzyszenie uzyskało od  Polskiej Grupy Energetycznej w Warszawie  –  dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 10 000zł. zostanie zrealizowanych szereg ciekawych i wartościowych zadań. Projekt zakłada:

  • przybliżenie uczestnikom, a szczególnie młodym ludziom, wybitnego autorytetu – postaci o ponadczasowym znaczeniu w budowaniu polskiej tożsamości, poznanie życiorysu prymasa Stefana Wyszyńskiego i jego wkładu w dążenia niepodległościowe;
  • kształtowanie postaw patriotycznych, ukierunkowane na wiązanie przeszłości historycznej z teraźniejszością, budowanie w młodych ludziach systemu moralnego opartego na wartościach, którym wierny był  Prymas Tysiąclecia,

8 listopada bieżącego roku, w murach biedrzychowickiego pałacu, w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – pani minister Marzeny Machałek,  senatora RP pana Rafała Ślusarza, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – pana Marcina Krzyżanowskiego oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – pana Romana Kowalczyka, odbyła się inauguracja projektu, w czasie której dokonano odsłonięcia banneru oraz otwarcia wystawy Instytutu Pamięci Narodowej o Stefanie Wyszyńskim.

Na kolejne tygodnie zaplanowane są:

  • wykłady i prelekcje tematyczne dotyczące biografii prymasa Wyszyńskiego („Życie, praca i służba Prymasa Tysiąclecia”, kodeks moralny oraz idea Społecznej Krucjaty Miłości – prowadzone przez księdza doktora Bogusława Wolańskiego);

projekcja filmów:  „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”, „Trzy lata z tysiąca”;

  • przeprowadzenie konkursów: plastycznego, fotograficznego i quizu o biografii Wyszyńskiego
  • wycieczka szkolna dla uczniów „Śladami Stefana Wyszyńskiego” – Warszawa i okolice;
  • 16 godzin warsztatów z młodzieżą (8 tygodni x 2 godziny) przygotowujących wieczornicę podsumowującą projekt: warsztaty aktorskie i muzyczne;
  • wieczornica „Jan Paweł II i Stefan Wyszyński – synowie Boga i Ojczyzny”;
  • zasadzenie dębu upamiętniającego obchody Roku Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.

Adresatem projektu jest młodzież ucząca się w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach, ale wystawa IPN zostanie zaprezentowana także: uczniom szkół podstawowych odwiedzających Dolnośląski Zespół Szkół w ramach warsztatów i działań rekrutacyjnych, słuchaczom kursu rolniczego, następnie zostanie udostępniona parafiom w Biedrzychowicach, Olszynie, Sulikowie, Zgorzelcu oraz szkołom Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Dziękujemy za wsparcie wszystkim zaangażowanym w projekt osobom i instytucjom, a słowa szczególnej wdzięczności kierujemy do Polskiej Grupy Energetycznej.

Leave Comment