18 kwietnia gościliśmy w naszej szkole Panią Krzysztofę Wardę z Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, z którym od lat współpracujmy. Pani przeprowadziła zajęcia z naszą szkolną grupą wolontariuszy. Pani Krzysztofa omówiła zasady funkcjonowania Hospicjum, opisała różne formy pomocy dzieciom i ich rodzinom. Było to bardzo pouczające spotkanie, dziękujemy za przyjazd i prelekcję.

Leave Comment