– 2021 – listopad – 16

default
Witamy w
DZS w Biedrzychowicach
4a
default
default
default
charset=Ascii
previous arrow
next arrow

W poniedziałek, 15 listopada w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości, który przygotowali uczniowie  klasy 3TH5 pod opieką pana Roberta Chawchunowicza. Pieśni patriotyczne wykonał szkolny zespół „Zjawa”. Całość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły, a następnie w podniosłej atmosferze został  odśpiewany hymn Polski „Mazurka Dąbrowskiego”.

Projekt "Dolnoślaska e-szkoła" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze sródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Szkoła uczestniczy w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONTAKT
Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach
Biedrzychowice 20, 59-830 Olszyna

tel/fax (075) 722 15 70
tel/fax (075) 722 15 38
emial: dzs@biedrzychowice.pl
www: dzs.biedrzychowice.dolnyslask.pl