– 2021 – listopad – 22

default
Witamy w
DZS w Biedrzychowicach
4a
default
default
default
charset=Ascii
previous arrow
next arrow

Stowarzyszenie "Pałacowy Świat w Biedrzychowicach" oraz Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach zaprasza młodzież szkolną oraz opiekunów merytorycznych - nauczycieli do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym w ramach realizowanego projektu „Z Prymasem Tysiąclecia przez kolejne tysiąc lat”. Projekt dofinansowywany jest ze środków Fundacji …

Read more Konkurs

Projekt "Dolnoślaska e-szkoła" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze sródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Szkoła uczestniczy w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONTAKT
Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach
Biedrzychowice 20, 59-830 Olszyna

tel/fax (075) 722 15 70
tel/fax (075) 722 15 38
emial: dzs@biedrzychowice.pl
www: dzs.biedrzychowice.dolnyslask.pl