Skorzystaj z bezpłatnego generatora zdjęć do mLegitymacji

Rozpoczynający się rok szkolny wiąże się z wyrabianiem legitymacji przez uczniów. Jako, że szkoła przystąpiła do programu mLegitymacja, uczniowie szkoły mogą skorzystać z bezpłatnego narzędzia dostępnego w Internecie w celu przygotowania odpowiedniego zdjęcia do elektronicznego dokumentu legitymacyjnego.

Bezpłatny Generator Zdjęć …

Read more Kreator zdjęć do mLegitymacji

W dniu 12.09.2022 w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli inicjatywy edukacyjnej pt. ,, Mobilne Centrum Edukacyjne" (MCE). W ramach akcji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji nasi uczniowie klas Technikum logistycznego i Technikum informatycznego, a także zainteresowane osoby uczestniczyły w specjalistycznych zajęciach. Podczas warsztatów z nowoczesnych technologii uczniowie mogli przyjrzeć się nowinkom technologicznym oraz tajnikom programowania …

Read more Mobilne Centrum Edukacyjne

W dniu 06.09.2022 w Kamiennej Górze odbyła się konferencja regionalna nt.,,Innowacje w szkolnictwie branżowym” z udziałem Pani Marzeny Machałek - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Podczas konferencji dyrektor naszej szkoły Pani Urszula Ciupak przedstawiła prezentację na temat Dobrych praktyk w realizacji projektów w ramach Programu …

Read more Konferencja „Innowacje w szkolnictwie branżowym”

W tegorocznym Narodowym Czytaniu lekturą były "Ballady i romanse" - tomik poezji, który
zapoczątkował epokę romantyzmu w literaturze polskiej. Była to jedenasta edycja akcji, zainicjowana
przez parę prezydencką.

W Dolnośląskim Zespole szkół w Biedrzychowicach do akcji włączyli się nauczyciele. Tym
razem to oni postanowili zaprezentować swoim uczniom balladę. Wybrano słynną „Świteź”.
Zebranej na hali …

Read more Narodowe Czytanie w DZS w Biedrzychowicach

W tej niezwykłej atmosferze odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia między Dolnośląskim Zespołem Szkół w Biedrzychowicach a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu - Filia w Jeleniej Górze. Porozumienie obejmuje współpracę w zakresie m.in:

- możliwości czynnego udziału uczniów Szkoły w wybranych wykładach i zajęciach prowadzonych w Filii;

- …

Read more INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

HARMONOGRAM PRZYJAZDÓW DO INTERNATU DNIA 31.08.2022

- od godz. 16.00 do godz. 18.00 – przyjazd uczniów klas I

(w miarę możliwości przyjazd na godz. 16.00)

- od godz. 18.00 do godz. 19.00 – przyjazd uczniów klas II

- od godz. 19.00 …

Read more

Komunikat w sprawie terminów składania zaświadczeń lub orzeczeń do szkół prowadzących kształcenie zawodowe w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Przypomina się, że w przypadku kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy nie będą mogli odbyć odpowiednich badań lekarskich lub psychologicznych przed przyjęciem do szkoły, a co …

Read more Komunikat w sprawie terminów składania zaświadczeń

CHEMIA - 23.08.2022 - zmiana godziny! - 12:00

FIZYKA - 26.08.2022 - 09:00

GEOGRAFIA - 29.08.2022 - 09:00

J.ANGIELSKI - 24.08.2022 - 10:00

J.POLSKI - 22.08.2022 - 10:00

Projekt "Dolnoślaska e-szkoła" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze sródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Szkoła uczestniczy w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONTAKT
Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach
Biedrzychowice 20, 59-830 Olszyna

tel/fax (075) 722 15 70
tel/fax (075) 722 15 38
emial: dzs@biedrzychowice.pl
www: dzs.biedrzychowice.dolnyslask.pl