W dniu 06.09.2022 w Kamiennej Górze odbyła się konferencja regionalna nt.,,Innowacje w szkolnictwie branżowym” z udziałem Pani Marzeny Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Podczas konferencji dyrektor naszej szkoły Pani Urszula Ciupak przedstawiła prezentację na temat Dobrych praktyk w realizacji projektów w ramach Programu Erasmus+. Przedstawiono przebieg i wyniki szeregu działań dotyczących mobilności zagranicznych, w których nasi uczniowie nabywali cennego doświadczenia . Dziękujemy za zaproszenie oraz przygotowujemy się do kolejnych zagranicznych wyzwań.

Leave Comment