Tematyką wiodąca tegorocznej edycji Olimpiady wiedzy o żywieniu były: Mięso i przetwory mięsne – technologia i zastosowanie w żywieniu.

Olimpiada stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych problematyką potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspokajania, wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności, gastronomii i kelnerstwa oraz roli żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym, a także tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy. UCZEŃ KLASY V TG5 Michał Biliński, który dzięki swojej wytrwałości i wsparciu merytorycznemu nauczycieli przedmiotów zawodowych w gastronomii DOSTAŁ SIĘ DO ETAPU CENTRALNEGO, KTÓRY ODBYWA SIĘ W SZCZECINIE I STAŁ SIĘ ZASZCZYTNYM FINALISTĄ TEGOROCZNEJ EDYCJI – GRATULUJEMY.

Opiekunem ucznia była Pani Danuta Dudkiewicz. Gratulujemy

Leave Comment