Właśnie zakończyliśmy jedną z trzech mobilności zagranicznych dla uczniów klas technikum logistycznego, gastronomicznego i hotelarskiego – realizowanych w ramach uzyskanej akredytacji w programie ERASMUS+ Typ akcji: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. PROJEKT 2022-1-PL01-KA121-VET-000064805.

Leave Comment