– 2023 – marzec – 24

default
Witamy w
DZS w Biedrzychowicach
4a
default
default
default
charset=Ascii
previous arrow
next arrow

Właśnie zakończyliśmy jedną z trzech mobilności zagranicznych dla uczniów klas technikum logistycznego, gastronomicznego i hotelarskiego - realizowanych w ramach uzyskanej akredytacji w programie ERASMUS+ Typ akcji: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. PROJEKT 2022-1-PL01-KA121-VET-000064805.

Read more Nasi uczniowie na praktykach w Rimini

Projekt "Dolnoślaska e-szkoła" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze sródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Szkoła uczestniczy w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONTAKT
Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach
Biedrzychowice 20, 59-830 Olszyna

tel/fax (075) 722 15 70
tel/fax (075) 722 15 38
emial: dzs@biedrzychowice.pl
www: dzs.biedrzychowice.dolnyslask.pl

Back to top