Uczyć się na terenie pięknego barokowego pałacu, uczyć się w sali nowoczesnego centrum szkoleniowego, uczyć się z pomocą jednego z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych na świecie. To możliwe … ale tylko w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach!

21 lutego patron klas logistycznych Toyota Boshoku Poland zorganizował dla swoich podopiecznych szkolenie praktyczne nt. planowania transportu,  systemów SAP oraz  narzędzi zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie.

Systemy SAP zapewniają  pomoc w zarządzaniu bardzo szerokim zakresem biznesu, od finansów, księgowości i kontrolingu przez zaopatrzenie, zarządzanie zapasami, gospodarkę magazynową po zarządzanie produkcją; następnie w zarządzaniu sprzedażą i dystrybucją.

Młodzież otrzymała też zadanie praktyczne polegające na zaplanowaniu procesu transportowego tj. dostarczeniu dużej ilości towarów do kilkunastu lokalizacji w Europie, przy wykorzystaniu określonego zestawu środków transportu. Nie było łatwo, ale poszło dobrze. Towar dostarczony.

Kontakt z wiodącymi przedsiębiorstwami w regionie to nie dająca się przecenić wartość dodana naszego procesu dydaktycznego. Pięknie dziękujemy Pani Justynie Kupońskiej-Nowak, Pani Natalii Bojanowskiej i Pani Sylwii Olko z działu PC Toyota Boshoku Poland za przeprowadzenie szkolenia, oraz wielkie serce i zaangażowanie.

Leave Comment