Właśnie rozpoczęliśmy realizację Programu Upowszechniania Strzelectwa pod okiem instruktora i jednocześnie nauczyciela naszej szkoły pana Adam Kosobuckiego. Program ten jest systemowym rozwiązaniem Ministerstwa Sportu i Rekreacji, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród młodzieży poprzez umożliwienie udziału w strzeleckich zajęciach sportowych, które realizowane są na terenie szkoły. https://strzelectwo.azs.pl/

Głównymi celami programu są: popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży, zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowych dla młodzieży, upowszechnianie postaw proobronnych wśród młodzieży, stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych.

Program obejmuje część teoretyczną, na której poznajemy historię strzelectwa w Polsce, budowę broni i podstawowe rodzaje uzbrojenia polskich służb mundurowych oraz aspekty prawne strzelectwa. Następnie trenujemy przy wykorzystaniu laserowego symulatora strzeleckiego – uczymy się jak bezpiecznie zachować się na strzelnicy, jak przyjąć postawę strzelecką, jak trzymać broń, jak celować, jak naciskać spust … uff, sporo tego.

Program umożliwia symulowanie różnych sytuacji, od zwykłego strzelania tarczowego poprzez cele ruchowe, po złożone tory strzelectwa dynamicznego IPSC.

Trzeba dodać, że strzelanie idzie młodzieży wyśmienicie, przeprowadziliśmy przy tej okazji mini turniej strzelecki. Efekty mogą onieśmielić zaprawionych strzelców 😊 Niebawem ogłoszenie wyników i foto relacja.

Leave Comment