Dzięki uprzejmości Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie Pana mjra Mateusza Jaraczewskiego, nasza szkoła mogła uczestniczyć w realizacji dwóch programów profilaktyczno – edukacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości „W służbie prawu” i „W służbie ojczyźnie”.

Programy te realizowały zadnia z zakresu edukacji młodzieży związanej z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, a także a z zakresu edukacji prawnej mające na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży.

Szkolenia zorganizowali dla nas pan mjr Artur Ziółkowski oraz chor. Krzysztof Kordas z Zakładu Karnego w Zarębie. Mieliśmy okazję m.in. zapoznać się z zagadnieniami prawnymi w zakresie przestępczości oraz zobaczyliśmy liczne jednostki uzbrojenia, jakimi dysponuje Służba Więzienna.

Dziękujemy

Leave Comment