Kolejny raz nasza szkoła uczestniczy w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki
„Szkoła pamięta”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę
pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy
są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
W ramach tegorocznej akcji w szkole przygotowano gazetkę tematyczną, na
lekcjach historii, języka polskiego oraz zajęciach z wychowawcami odbywały
się rozmowy o bohaterskich czynach naszych rodaków w obronie życia podczas
II wojny światowej. Uczniowie wzięli udział w prelekcji i prezentacji na temat
„Trudna historia relacji polsko – żydowskich w okresie II wojny światowej na
przykładzie Rodziny Ulmów” a członkowie szkolnego wolontariatu
uporządkowali bezimienne i opuszczone groby na pobliskim cmentarzu.
Nasza Szkoła Pamięta

Leave Comment