W dniu 4 września br. w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach, jak w we wszystkich polskich szkołach,  uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2023/2024. W tym przypadku wydarzenie to miało jednak bardzo podniosły charakter, ponieważ DZS w Biedrzychowicach był gospodarzem inauguracji nowego roku szkolnego o charakterze  wojewódzkim. W związku z tym obecnością swą zaszczycili szkołę znamienici Goście reprezentujący województwo dolnośląskie. Należeli do nich: wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek, parlamentarzyści, Dolnośląski Kurator Oświaty, Biskup Andrzej Siemieniewski, zaproszeni księża,  przedstawiciele samorządu Dolnego Śląska na czele z wicemarszałkiem Dolnego Śląska M. Krzyżanowskim, przedstawiciele dolnośląskich samorządów powiatowych i gminnych, dyrektorzy szkół średnich i podstawowych regionu.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. koncelebrowana, którą w biedrzychowickim kościele parafialnym odprawił ordynariusz legnicki biskup A. Siemieniewski. Następnie uroczystym pochodem uczestnicy święta wraz ze szkolnym pocztem przemaszerowali przy dźwiękach orkiestry reprezentacyjnej Kopalni Węgla Brunatnego Turów do hali sportowej przy szkole.

Podczas akademii obejrzeliśmy ciekawą prezentację multimedialną pokazującą historię rozwoju, przemian i realizacji przedsięwzięć architektonicznych związanych z biedrzychowicką pałacową szkołą. Barwną opowieścią o tej historii uzupełniła ją Pani Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach U. Ciupak. Nie zabrakło ciepłych przemówień skierowanych do tych, którzy rozpoczynają rok szkolny w murach przepięknie odrestaurowanego pałacu- uczniów i nauczycieli. Podsumował je uroczysty dzwonek, którym zadzwoniła sama Pani Wiceminister.

            Chwilę refleksji zapewnił zebranym krótki, ale wzruszający pokaz taneczny, ukazujący piękno i ulotność chwili. Ukazywał on historię pary kominkowych tancerzy, którzy mimo tragicznego losu, jako metafizyczne zjawy powracają w miejsce swej miłości.

            Druga część akademii związana była z bardzo ważnym przedsięwzięciem rządowym dotyczącym rozwoju oświaty. Otóż w uroczysty sposób odbyło się wręczenie dla wybranych jednostek oświatowych czeków przeznaczonych na stworzenie Branżowych Centrów Umiejętności w pięciu dziedzinach. Wśród szczęśliwców znalazła się i nasza szkoła. Cieszy niezmiernie fakt, że w DZS w Biedrzychowicach powstanie Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie hotelarskiej.

            Uroczystość zakończono w przepięknym Szkolnym Centrum Gastronomiczno-Hotelarskim, w którym zaproszeni goście mieli okazję delektować się specjałami przygotowanymi przez uczniów szkoły. Za szczególne wsparcie w organizacji przyjęcia dziękujemy Pani Agnieszce Kosiorowskiej – Pałac Łagów, Hotelowi Buczyński **** Medical & Spa w Świeradowie Zdroju oraz restauracji Villatoro w Zgorzelcu.

            Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego na pewno przejdzie do historii szkoły jako wyjątkowe.

Leave Comment