język angielski – 21.08.2023r., godz.9.00

język polski – 23.08.2023r., godz. 9.00

fizyka – 23.08.2023r., godz. 9.00

geografia – 24.08.2023r., godz.9.00

podstawy informatyki – 24.08.2023r., godz. 9.00

matematyka – 25.08.2023r., godz. 9.00

Matura – egzaminy poprawkowe pisemne (język polski, matematyka) – 22.08.2023r. godz. 9.00

Leave Comment