W Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach duży nacisk kładziemy na praktyczne przygotowanie ucznia do zawodu. Dlatego współpracujemy z pracodawcami, organizacjami pracodawców oraz samorządami i organizacjami gospodarczymi. 20 czerwca 2022 roku poczyniliśmy kolejny krok wsparcia w tym zakresie. W doniosłej i uroczystej atmosferze została podpisana trójstronna umowa patronacka z firmą Citronex.

Citronex jest firmą założoną w Zgorzelcu w 1998 roku. Od tego czasu przeszła drogę od firmy rodzinnej do zespołu efektywnych podmiotów biznesowych, wyznaczając najwyższe standardy w wielu zróżnicowanych branżach, w tym branżach w których kształci się nasza młodzież. Podpisując umowę Pan Prezes Robert Zarzecki zadeklarował wsparcie procesu kształcenia w różnych formach, w tym przyjęcia uczniów na praktyki zawodowe, a najlepsi uczniowie po zakończeniu nauki będą mieli możliwość podjęcia pracy. Ze strony szkoły umowę podpisała dyrektor Urszula Ciupak. Zwracając się do młodzieży i zaproszonych gości poinformowała, że współpraca z Citronexem nie zaczyna się 20 czerwca. To jest dzień rozpoczęcia formalnej współpracy, a tak naprawdę współpracujemy ze sobą już od dawna biorąc udział m.in. w wycieczkach zawodoznawczych czy kursie na wózek widłowy. Organ prowadzący- Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, reprezentował Pan Rafał Olejarz, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy.

Dziękujemy, że tego dnia towarzyszyła nam Pani Teresa Zembik – radna sejmiku dolnośląskiego oraz Pani Wanda Kozyra – przedstawiciel Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

Leave Comment