Nasi uczniowie po raz kolejny uczestniczą w dwutygodniowych stażach w Hiszpanii w hotelu Aldiana Club Costa Del Sol Hotel – w La Alcaidesa.

Mobilności zagraniczne naszych uczniów odbywają się dzięki współpracy z Fundacją Imago w ramach projektu dofinansowanego   ,,DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA MOBILNOŚCI”
Nr 2020-1-PL01-KA102-080308
Projekt realizowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, którego celem jest 
– wzrost kompetencji zawodowych w branży gastronomiczno – hotelarskiej; 
– rozwój kompetencji kluczowych;
– poznanie specyfiki wymagań pracy w zawodzie w innych krajach europejskich;
– wzrost kompetencji językowych, co pozwoli młodym osobom w przyszłości efektywniej korzystać z ofert rynku pracy zarówno w kraju jak i poza granicami
– wzrost wiedzy na temat kultury innych krajów.

Dziękujemy hotelowi Aldiana Club Costa Del Sol za możliwość współpracy i wspaniałą atmosferę podczas praktyk zawodowych.

Leave Comment