W zeszłym tygodniu w szkole odbył się apel, na którym nagrodzeni zostali wyróżniający się uczniowie. Ci, którzy uzyskali 100% frekwencję w lutym otrzymali tzw. Dzikie Karty” zwalniające ich wybranego dnia ze sprawdzianów i odpytywania a jedna osoba dostała wylosowana wyjściówkę do pizzerii 🙂. Uczniowie (40 osób), którzy na zakończenie I semestru nauki uzyskali średnią ocen minimum 4.0 otrzymali stypendium za naukę – 180zł, a najlepsi sportowcy w szkole – 4 osoby – otrzymali stypendium sportowe – 120zł. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej sumienności 🙂 Tego dnia, Samorząd Uczniowski DZS w Biedrzychowicach, solidaryzując się z cierpieniem mieszkańców Ukrainy w związku z wojną ogłosił akcję szkolną. Uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani w kolory flagi Ukraińskiej. Na apelu szkolnym wszyscy stworzyliśmy dużą flagę.

Leave Comment