Film promocyjny

Drodzy Ósmoklasiści, Rodzice

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji:

rekrutacja uczniów do klas pierwszych technikum odbywa się elektronicznie
z wykorzystaniem platformy firmy VULCAN.

Kandydaci mogą rejestrować się w Systemie na dowolnym urządzeniu, które
dysponuje dostępem do Internetu.

Adres strony internetowej dla kandydatów
https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat

Kandydaci do klas pierwszych w terminie do 20 czerwca składają
w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru (to ta szkoła na której najbardziej
zależy kandydatowi) wniosek wydrukowany z Systemu Rekrutacyjnego,
podpisany przez siebie i opiekunów prawnych.