SEMESTR 1F

Prowadzący:

produkcja roślinna, bhp – Krzysztof Lipko

produkcja zwierzęca – Elżbieta Bochno

mechanizacja rolnictwa – Jacek Adamski

j.niemiecki w rolnictwie (w II sem.) – Katarzyna Mirecka

przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy ciągnikiem (w II i III sem.)- Bogdan Straszak

—————————————————————————-

SEMESTR 2E

Prowadzący:

produkcja roślinna, bhp – Maria Cybulska

produkcja zwierzęca – Elżbieta Bochno

mechanizacja rolnictwa – Jacek Adamski

j.niemiecki w rolnictwie – Olga Jagielska

przepisy ruchu drogowego – Bogdan Straszak

—————————————————————————–

SEMESTR 3C

Informujemy, że zaliczenie III semestru odbywa się w formie ustalonej przez nauczycieli prowadzących zajęcia. 25 listopada (godz. 15.00), zapraszamy na zakończenie kursu – nastąpi wręczenie zaświadczeń. O godz. 15.30 planowany jest próbny egzamin pisemny w sali informatycznej – budynek Centrum Praktyk (koordynator – pan Tomasz Łęczyński)

Prowadzący:

produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, bhp – Krzysztof Lipko

mechanizacja rolnictwa – Jacek Adamski

j.niemiecki w rolnictwie – Olga Jagielska

—————————————————————————–

SEMESTR 3D

Informujemy, że zaliczenie III semestru odbywa się w formie ustalonej przez nauczycieli prowadzących zajęcia. 25 listopada (godz. 15.00), zapraszamy na zakończenie kursu – nastąpi wręczenie zaświadczeń. O godz. 15.30 planowany jest próbny egzamin pisemny w sali informatycznej – budynek Centrum Praktyk (koordynator – pan Tomasz Łęczyński)

Prowadzący:

produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, bhp – Krzysztof Lipko

mechanizacja rolnictwa – Jacek Adamski

j.niemiecki w rolnictwie – Olga Jagielska