NAZWA ZAWODU: TECHNIK INFORMATYK

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 351203

Uczniowie w trakcie 5- letniego cyklu kształcenia  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji potwierdzonych dyplomem zawodowym po zdaniu egzaminów, które odbywają się w klasie III i V

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

ZADANIA ZAWODOWE TECHNIKA INFORMATYKA

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW
i systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  • jako administrator lub analityk systemów komputerowych,
  • jako administrator baz danych,
  • w bankach, urzędach, mediach, telekomunikacji, firmach mających własne systemy informatyczne,
  • w firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
  • w punktach serwisowych, sklepach. organach administracji publicznej. 

Absolwenci naszej szkoły często kontynuują naukę na studiach informatycznych.

Technik informatyk to zawód o wymiernej wartości rynkowej.

Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuje się bardzo duże zapotrzebowanie  na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku   pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do podjęcia studiów na dowolnej uczelni wyższej.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Dolnośląski Zespół Szkół stawia na praktyczną naukę zawodu. Jako jedni z nielicznych zapewniamy praktyki zawodowe w wymiarze dwukrotnie przekraczającym wymagania programowe dla nauki zawodu.

Uczniowie w zawodzie technik  informatyk realizować będą   praktyki  w renomowanych przedsiębiorstwach w branży IT w Polsce i we Włoszech, będą  brali udział w  prelekcjach z zakresu programowania oraz obsługi urządzeń i druku 3D. Zajęcia praktyczne realizowane są w  nowoczesnej
i profesjonalnie wyposażonej pracowni komputerowej.

GRUPA MUNDUROWA

Dużą popularnością cieszy się w naszej szkole grupa mundurowa. Zadaniem grupy jest popularyzowanie tematyki wojskowej i patriotycznej, ale także dbałość o sprawność fizyczną oraz kształtowanie umiejętności taktycznych i strategicznych oraz w zakresie przysposobienia obronnego.

Osiągamy te cele poprzez stały kontakt ze służbami mundurowymi. Często gościmy w szkole lub odwiedzamy jednostki Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej. Uczestniczymy
w dniach otwartych na Akademiach Wojskowych, odwiedzamy jednostki, gdzie możemy poznać nowoczesny sprzęt prewencyjny i bojowy, zwiedzamy okręty patrolowe SG, wojskowe wozy bojowe, broń i inne wyposażenia wojska, zwiedzamy radiowozy i sprzęt gaśniczy Straży Pożarnej, śmigłowce służb ratowniczych i wiele innych.

Organizujemy integracyjne rajdy i wycieczki oraz zabawy o charakterze strzeleckim.

WSPÓŁPRACA ZE STRZELECKIM KLUBEM SPORTOWYM ,,AGAT”

Podjęliśmy współpracę z ze Strzeleckim Klubem Sportowym „Agat” w Złotoryi, dzięki czemu członkowie grupy uczestniczą w szkoleniach strzeleckich z broni pneumatycznej i palnej na strzelnicach klubu.

W kadrze szkoły posiadamy uprawnionego instruktora strzelectwa. Po przejściu rygorystycznego przeszkolenia bezpieczeństwa oraz z obsługi i budowy broni, w bezpiecznych i komfortowych warunkach, młodzież może wypróbować różne jednostki broni sportowej, bojowej i kolekcjonerskiej. Co roku organizujemy Pałacowy Turniej Strzelecki i wyłaniamy najlepszych strzelców.