EGZAMINY ZALICZENIOWE Z PRAKTYK

Nasi uczniowie po powrocie z praktyk zawodowych zdają egzaminy zaliczeniowe z praktyk przed komisją złożona z nauczycieli zawodowców jako członków i Kierownika Szkolenia Praktycznego jako Przewodniczącego komisji.

Dodatkowo w zawodzie Technik hotelarstwa w komisji jest nauczyciel języka obcego niemieckiego lub angielskiego i uczniowie odpowiadają na jedno pytanie w języku obcym.

Egzamin odbywa się w dwóch formach albo teoretycznej, wówczas uczniowie odpowiadają na pytania i przygotowują prezentacje komputerowe, prezentacje dekoracji i nakryć stołów, prezentacje potraw lub praktycznie, wówczas organizują konferencje, wystawy, drzwi otwarte itp.

Uczniowie odbywający jednodniowe zajęcia praktyczne poza szkołą zdają takie egzaminy na koniec I i II semestru w roku szkolnym.

Na końcowa ocenę całościowa  z praktyk składają się punkty z:
-oceny wystawionej przez pracodawcę w zakładzie, hotelu, restauracji
-oceny za dokumentację praktyk (dzienniczek i niezbędne do niego załączniki)
-oceny z odpowiedzi i prezentacji na egzaminie

-oceny z prezentacji potraw i wystrojów stołu

-oceny za indywidualną rekomendację pracodawcy

-oceny za autoprezentacje i umiejętności Public relations