Kwalifikacje:

HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie potraw.

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. W czasie swojej pracy przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem. Ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej. Przeprowadza procesy produkcyjne zgodnie z zasadami. Rozróżnia zmiany pozytywne i negatywne zachodzące w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej. Kontroluje etapy procesu technologicznego, prowadzi racjonalną gospodarkę surowcami i przestrzega zasad gospodarki odpadkami. Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posługuje się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Przestrzega zasad racjonalnego żywienia. Stosuje nowe trendy w żywieniu, stale się kształci. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal. Potrafi pracować pod presją czasu, współpracować w zespole i zarządzać zasobami ludzkimi. Miejscem pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

W naszej szkole specjalnością jest kuchnia molekularna.

Współpracujemy z wieloma hotelami, restauracjami o wysokich standardach. Umożliwiamy uczniom praktyki w renomowanych hotelach i restauracjach na terenie całej Polski np. Cottonina, Sheraton, Holiday, Hilton Zamek Czocha oraz zagranicą, w tym na promach UNITY LINE.

Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach jest placówką oferującą poza dydaktyką i atrakcyjnymi miejscami praktyk wiele różnych form podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe uczniów. Są to projekty unijne, kursy specjalistyczne, w tym baristy, barmański, somelierski, szkolenia i warsztaty branżowe z pracodawcami. Na warsztatach gościmy kucharzy z hotelu Cottonina, Zamku Czocha, Łagowa. Nasi absolwenci zakładają własne restauracje i goszczą w naszej szkole na pokazach kulinarnych. Specjalizujemy się w kuchni molekularnej, zdrowej i bardzo widowiskowej. Mocną stroną naszych absolwentów jest wszechstronność oparta na tradycji kuchni polskiej.

Znakomicie wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom nauczania, potwierdzany rokrocznie wynikami egzaminu zawodowego. Do sukcesu szkoły zaliczamy wewnętrzne konkursy, które wzbogacają i rozwijają kreatywność poszukiwawczą naszych uczniów.