II SEMESTR c,d  –  PRAKTYKA ZAWODOWA 
Drodzy Kursanci,

II semestr to czas kiedy realizujecie Państwo PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ w wybranych przez siebie  gospodarstwach rolnych. Praktyka trwa 2 tygodnie (10 dni roboczych x 8 godzin). W związku z tym prosimy pobrać załączniki: – 2 egzemplarze umowy, 1 zaświadczenie o odbyciu praktyk oraz program praktyk
Do końca maja należy w sekretariacie szkoły złożyć 1 egzemplarz umowy  i zaświadczenie – wypełnione, podpisane i opieczętowane przez pracodawcę u którego odbyła się praktyka.Na zaświadczeniu ocenę z praktyk wystawia pracodawca/rolnik i jest ona warunkiem ukończenia II semestru.Brak zaliczenia praktyk uniemożliwia zaliczenie semestru.
Prosimy więc o wybranie pracodawcy, podpisanie dokumentów i złożenie w sekretariacie.
Z serdecznymi pozdrowieniami,

Agnieszka Rajczakowska-Strach Kierownik szkolenia praktycznego

PLIKI DO POBRANIA