II SEMESTR e –  PRAKTYKA ZAWODOWA 
Drodzy Kursanci,

II semestr to czas kiedy realizujecie Państwo PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ w wybranych przez siebie  gospodarstwach rolnych. Praktyka trwa 4 tygodnie (140 godzin). W związku z tym prosimy pobrać:  2 egzemplarze umowy, 1 zaświadczenie o odbyciu praktyk oraz program praktyk

Do końca stycznia należy w sekretariacie szkoły złożyć 1 egzemplarz umowy  i zaświadczenie – wypełnione, podpisane i opieczętowane przez pracodawcę u którego odbyła się praktyka.Na zaświadczeniu ocenę z praktyk wystawia pracodawca/rolnik i jest ona warunkiem ukończenia II semestru.Brak zaliczenia praktyk uniemożliwia zaliczenie semestru.