Organizacja Praktycznej Nauki Zawodu z Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach.

W szkole Praktyczna Nauka Zawodu realizowana jest poprzez organizację:

 • Zajęć praktycznych
 • Praktyk zawodowych
 • Praktyk zagranicznych fakultatywnych

Zajęcia praktyczne realizowane są w szkole w gabinetach szczególnie do ich realizacji dostosowanych i nowocześnie wyposażonych:

 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia informatyczna
 • kawiarenka
 • oraz w niektórych przypadkach kuchnia szkolna.

Zajęcia w szkole prowadzone są przez nauczycieli specjalistów, posiadających uprawnienia egzaminatorów OKE.
Ponadto zajęcia praktyczne realizowane są poza terenem szkoły, w zakładach przetwórstwa spożywczego, hotelach, restauracjach, stołówkach publicznych, tam nadzór nad młodzieżą sprawują odpowiednio: mistrz w zawodzie, osoba z wykształceniem wyższym branżowym, z przygotowaniem pedagogicznym przy współpracy z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego szkoły. Ponadto w pozostałych kierunkach kształcenia innych niż usługowe zajęcia również odbywają się u pracodawców z którymi szkoła podpisała porozumienia.

Tematyka zajęć praktycznych jest realizowana według przygotowanych programów skorelowanych z wiedzą zdobywaną na przedmiotach zawodowych. Przebieg zajęć praktycznych oraz ich realizacja zależy od klasy i specjalności:

Praktyki zawodowe realizowane są poza terenem szkoły, w najlepszych cztero i piecio gwiazdkowych hotelach na terenie całej Polski, tam nadzór nad młodzieżą sprawują odpowiednio: mistrz w zawodzie, osoba z wykształceniem wyższym branżowym, z przygotowaniem pedagogicznym przy współpracy z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego szkoły. Ponadto w pozostałych kierunkach kształcenia innych niż usługowe zajęcia również odbywają się u pracodawców z którymi szkoła podpisała porozumienia. Na czas realizacji praktyk 60 % współpracujących ze szkołą hoteli zabezpiecza uczniom noclegi i wyżywienie nieodpłatnie.

Szkoła w zawodach usługowych realizuje 2 praktyki zawodowe w klasie II i III , a w pozostałych zawodach zgodnie z podstawa programową ale również nie wcześniej niż w klasie II.

Praktyki Zawodowe :Praktyki trwają 4 tygodnie. Młodzież ma do wyboru wiele atrakcyjnych hoteli, restauracji, domów wczasowych oraz innych firm stosownie dobranych do specyfiki zawodu. Szkoła intensywnie współpracuje z ponad 150 jednostkami wspierającymi kształcenie zawodowe na terenie całego kraju.
Przy realizacji praktyk zawodowych szkoła aktywnie współpracuje z wybranymi zakładami i jest to już współpraca wieloletnia. Są to zakłady wysokiej jakości, dlatego wiedza i umiejętności praktyczne zdobywane tam przez naszą młodzież ma dla nich ogromną wartość.
Uczniowie naszej szkoły po realizacji tych praktyk dostają bardzo często oferty pracy w najlepszych hotelach i zakładach w Polsce.

Praktyki zagraniczne fakultatywne są co roku organizowane przy współpracy  z: Południowo Zachodnim Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze w Lubaniu, ze szkołami partnerskimi w Saksonii oraz z projektów unijnych.

 • zaprzyjaźnioną szkołą ABTW w Gorlitz,
 • Dolnośląską Izbą Rolniczą we Wrocławiu
 • Stowarzyszeniem Uniwersytetów Ludowych w Wałbrzychu.
 • Powiatowym Urzędem Pracy

Są to szczególnie atrakcyjne praktyki, gdyż są sponsorowane z Funduszy Unii Europejskiej, uczniowie nie ponoszą więc żadnych kosztów, a ponadto mają możliwość szkolenia języka obcego, kontaktu z młodzieżą z innego kraju, poznanie tradycji, obyczajów i zwiedzanie okolicznych miast.
Jest to więc szczególnie atrakcyjna oferta dla młodzieży, która znacznie wzbogaca ich umiejętności zarówno praktyczne jak i językowe.