Urszula Ciupak – Dyrektor

Apolonia Grabska- Gajczyk – Wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego

Agnieszka Rajczakowska- Strach – Kierownik Szkolenia Praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych w gastronomii

Beata Białocka – pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wychowawca w internacie

Eurydyka Czyrko– nauczyciel języka polskiego, wychowawca w internacie

Marta Święch – nauczyciel języka polskiego, wychowawca w internacie

Chawchunowicz Robert – nauczyciel historii

Michał Kepke – nauczyciel historii

Beata Watras – nauczyciel fizyki

Helena Żugaj – nauczyciel biologii

Anna Reizer – nauczyciel geografii

Jolanta Imiołek – nauczyciel chemii

Anna Kaniuk – nauczyciel matematyki

Izabela Kaźmierczak- Flaszyńska – nauczyciel matematyki

Olga Jagielska – nauczyciel języka niemieckiego

Katarzyna Mirecka – nauczyciel języka niemieckiego

Tomasz Marcinowski – nauczyciel języka angielskiego

Sylwia Robaszewska- Pająk – nauczyciel języka angielskiego

Elżbieta Borkowska – nauczyciel języka polskiego

Ks. Maciej Szymanowski – nauczyciel religii

Edward Kurjański – nauczyciel bibliotekarz

Danuta Dudkiewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych w gastronomii

Maria Cybulska – nauczyciel przedmiotów zawodowych w gastronomii

Marzena Gaweł – nauczyciel przedmiotów zawodowych w hotelarstwie i gastronomii

Alicja Smajda – nauczyciel przedmiotów zawodowych w hotelarstwie

Agata Jankowiak – nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych w logistyce

Adam Kosobucki – nauczyciel przedmiotów zawodowych w logistyce, wychowawca w internacie

Tomasz Łęczyński nauczyciel przedmiotów zawodowych – informatyka

Sylwia Szejmo – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca w internacie

Krzysztof Złocik – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca w internacie

Anna Mulak – nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych w gastronomii

Gabriela Rajczakowska-Jaraczewska – wychowawca w internacie

Ewelina Korecka – wychowawca w internacie

Radosław Sałandyk – wychowawca w internacie

Mariola Wasilewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych na kursach kwalifikacyjnych

Jacek Adamski – nauczyciel przedmiotów zawodowych na kursach kwalifikacyjnych

Elżbieta Bochno – nauczyciel przedmiotów zawodowych na kursach kwalifikacyjnych

Krzysztof Lipko – nauczyciel przedmiotów zawodowych na kursach kwalifikacyjnych

Artur Frydrych – psycholog

Anna Ostrowska – logopeda