NAZWA ZAWODU: TECHNIK LOGISTYK

SYMBOL CYFROWY ZAWODU: 333107

Uczniowie w trakcie 5- letniego cyklu kształcenia  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji potwierdzonych dyplomem zawodowym po zdaniu egzaminów, które odbywają się w klasie III i V

SPL.01. Obsługa magazynów

W ramach tej kwalifikacji  doskonalone są umiejętności przyjmowania, przechowywania

i wydawania towarów z magazynu, monitorowania poziomu i stanu zapasów, obsługiwania programów magazynowych, prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

SPL.04. Organizacja transportu

W ramach tej kwalifikacji  doskonalone są umiejętności planowania procesów transportowych, organizowania procesów transportowych oraz dokumentowania procesów transportowych.

Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do podjęcia studiów na dowolnej uczelni wyższej.

ZADANIA ZAWODOWE:

Logistyk należy obecnie do najbardziej poszukiwanych i najwyżej cenionych zawodów na rynku pracy. Osoba, która pracuje na tym stanowisku odpowiada m.in. za sprawne koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenie. Może być odpowiedzialna za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz eksportu. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy, prowadzi nadzór nad środkami transportu oraz ściśle współpracuje z magazynem i działem sprzedaży. Odpowiada za kontakty i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi.

Logistyk może zajmować się bezpośrednim organizowaniem transportu, odpowiadając za zaopatrzenie
i dystrybucję lub zajmować się jedynie analizowaniem istniejących systemów logistycznych oraz wprowadzaniem zmian usprawniających jego działanie.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA DLA NASZYCH UCZNIÓW:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz sieciach handlowych (koordynując przepływ produktów i usług), m.in. jako specjaliści ds. zamówień, zaopatrzenia transportu, magazynowania, dystrybucji, marketingu, gospodarowania zapasami, opakowaniami i odpadami;
 • w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych jako organizatorzy procesów transportowych,
 • w magazynach regionalnych i centralnych, centrach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych oraz w firmach konsultingowych,
 • w łańcuchach sieci dostaw towarów koordynując poszczególne działania logistyczne,
 • w przedsiębiorstwach, miastach, gminach nadzorując procesy zaopatrzenia, magazynowania
  i dystrybucji oraz projektując infrastrukturę logistyczną,

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

 • Praktyki zawodowe i staże organizowane są w najlepszych firmach logistycznych, spedycyjnych
  i transportowych, w których nasi uczniowie i absolwenci znajdują często zatrudnienie. Odbywają  praktyki m.in. w Porcie Lotniczym Wrocław – Strachowice, w dużych przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych m.in. w firmie CITRONEX i TOYOTA.
 • W wyniku utworzenia klasy patronackiej w ramach współpracy z firmą TOYOTA BOSHOKU uczniowie będą mogli korzystać z szeregu dodatkowych praktycznych możliwości doskonalenia.
 • Organizowane są również wycieczki zawodoznawcze, na których logistycy mogą w praktyce zetknąć się ze wszystkimi środkami transportu – w ciągu jednego dnia lecimy samolotem do Gdańska, jedziemy pociągiem i płyniemy statkiem.
 • W toku kształcenia uczniowie przejdą również kurs na operatora wózka widłowego oraz będą mieli możliwość korzystania z innych ofert szkoleniowych.

GRUPA MUNDUROWA

Dużą popularnością cieszy się w naszej szkole grupa mundurowa. Zadaniem grupy jest popularyzowanie tematyki wojskowej i patriotycznej, ale także dbałość o sprawność fizyczną oraz kształtowanie umiejętności taktycznych i strategicznych oraz w zakresie przysposobienia obronnego.

Osiągamy te cele poprzez stały kontakt ze służbami mundurowymi. Często gościmy w szkole lub odwiedzamy jednostki Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej. Uczestniczymy w dniach otwartych na Akademiach Wojskowych, odwiedzamy jednostki, gdzie możemy poznać nowoczesny sprzęt prewencyjny i bojowy, zwiedzamy okręty patrolowe SG, wojskowe wozy bojowe, broń i inne wyposażenia wojska, zwiedzamy radiowozy i sprzęt gaśniczy Straży Pożarnej, śmigłowce służb ratowniczych i wiele innych.

Organizujemy integracyjne rajdy i wycieczki oraz zabawy o charakterze strzeleckim.

WSPÓŁPRACA ZE STRZELECKIM KLUBEM SPORTOWYM ,,AGAT”

Podjęliśmy współpracę z ze Strzeleckim Klubem Sportowym „Agat” w Złotoryi, dzięki czemu członkowie grupy uczestniczą w szkoleniach strzeleckich z broni pneumatycznej i palnej na strzelnicach klubu.

W kadrze szkoły posiadamy uprawnionego instruktora strzelectwa. Po przejściu rygorystycznego przeszkolenia bezpieczeństwa oraz z obsługi i budowy broni, w bezpiecznych i komfortowych warunkach, młodzież może wypróbować różne jednostki broni sportowej, bojowej i kolekcjonerskiej. Co roku organizujemy Pałacowy Turniej Strzelecki i wyłaniamy najlepszych strzelców.