UWAGA!!! OGŁOSZENIE- ZAKOŃCZENIE KURSU ROLNICZEGO SEMESTR 3D ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 29.04 O GODZINIE 15.00

II SEMESTR c,d  –  PRAKTYKA ZAWODOWA 
Drodzy Kursanci,

II semestr to czas kiedy realizujecie Państwo PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ w wybranych przez siebie  gospodarstwach rolnych. Praktyka trwa 2 tygodnie (10 dni roboczych x 8 godzin). W związku z tym prosimy pobrać załączniki: – 2 egzemplarze umowy, 1 zaświadczenie o odbyciu praktyk oraz program praktyk
Do końca maja należy w sekretariacie szkoły złożyć 1 egzemplarz umowy  i zaświadczenie – wypełnione, podpisane i opieczętowane przez pracodawcę u którego odbyła się praktyka.Na zaświadczeniu ocenę z praktyk wystawia pracodawca/rolnik i jest ona warunkiem ukończenia II semestru.Brak zaliczenia praktyk uniemożliwia zaliczenie semestru.
Prosimy więc o wybranie pracodawcy, podpisanie dokumentów i złożenie w sekretariacie.
Z serdecznymi pozdrowieniami,

Agnieszka Rajczakowska-Strach Kierownik szkolenia praktycznego


Zasady logowania i uczestnictwa w zajęciach.

  1. Otwieramy stronę www.google.pl
  2. W prawym górnym rogu zaznaczamy Gmail
  3. Logujemy się na szkoleniowe konto pocztowe, wpisując w loginie swoje imię  i nazwisko

login: imię.nazwisko@biedrzychowice.pl

hasło tymczasowe: Biedrzych123#

4. Hasło należy sobie zmienić.

5. Na tę pocztę szkoleniową będą Państwu przychodziły wiadomości, należy je odczytywać, początkowo będą to zaproszenia do zajęć z poszczególnych przedmiotów. Należy te zaproszenia zatwierdzić i od tego momentu wszystkie materiały będą dla Państwa dostępne jak w „sali szkoleniowej”.

6. Konta szkoleniowe są stworzone analogicznie, ułatwia to pracę nauczycieli i słuchaczy na jednej platformie, ułatwi Wam także kontakt w grupach.

7. W prawym górnym rogu należy kliknąć wielokropek, a następnie wybrać ikonkę Classroom.

8. W momencie utworzenia sali przez nauczycieli i przyjęcia zaproszenia do lekcji, będziecie Państwo widzieli, które sale są dostępne i jakie materiały zostały w nich umieszczone.

9. Bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, mieliśmy mało czasu na przeorganizowanie pracy, część nauczycieli nie pracowała na tej platformie, też się uczy. Na pewno wszystko nadrobimy i wspólnie damy sobie radę.

Wszystkim życzę dużo zdrowia. Służę pomocą, proszę pisać apolonia.grabska-gajczyk@biedrzychowice.pl lub dzwonić pod numer szkolny od poniedziałku do piątku.