W szkole Kierownik Szkolenia Praktycznego 2-6 razy w roku dokonuje kontroli praktyk zawodowych i zajęc praktycznych odbywanych poza terenem szkoły.

Kontrole polegaja na sprawdzeniu zgodności realizacji wymaganego przez szkołe programu praktyk dla danego zawodu, sprawdzeniu warunków w jakich odbywaja się praktyki, sprawdzeniu opieki pedagogicznej i merytorycznej podczas realizacji praktyk.

Stały kontakt kierownika z opiekunami praktyk w zakładach, hotelach i restauracjach zapewnia uczniom wysoki poziom kształcenia zawodowego, bardzo dobra opiekę i poczucie bezpieczeństwa.