https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/o-egzaminie/

Każdy zdający posiada przy sobie DOWÓD OSOBISTY oraz musi być obecny w miejscu egzaminowania ok. godzinę przed egzaminem.

Każdy zdający powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

  • Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji Zima 2023-zostanie opublikowany w grudniu 2022 r.
  • Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji Zima 2023-zostanie opublikowany w grudniu 2022 r.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/technik_informatyk.pdf