NAZWA ZAWODU: TECHNIK HOTELARSTWA

SYMBOL CYFROWY ZAWODU: 422402

Uczniowie w trakcie 5- letniego cyklu kształcenia  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji potwierdzonych dyplomem zawodowym po zdaniu egzaminów, które odbywają się w klasie III i V

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

HGT.06 Realizacja usług w recepcji.

ZADANIA ZAWODOWE:

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję
z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza
i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje śniadania. Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU:

realizowana jest w formie zajęć praktycznych w nowoczesnym Centrum Praktyk w:

– pracowni hotelarskiej – jednostce mieszkalnej o wysokim standardzie hotelowym:

– recepcji;

– sali restauracyjnej z barem;

– przygotowalni śniadań;

PRAKTYKI ZAWODOWE, STAŻE REALIZOWANE SĄ:

– w hotelach 4- i 5-gwiazdkowych na terenie całego kraju;

– w przedsiębiorstwach w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii w ramach programu Erasmus+;

– na promach UnityLine pływających ze Świnoujścia do Szwecji; 

– w Austrii podczas realizowania płatnych staży w ramach projektu ,,Austria dla najlepszych”;

– w przedsiębiorstwach zagranicznych w ramach projektów międzynarodowych.

Współpracujemy z wieloma hotelami, restauracjami o wysokich standardach. Umożliwiamy uczniom praktyki
w renomowanych hotelach i restauracjach na terenie całej Polski np. Cottonina, Sheraton, Holiday, Hilton Zamek Czocha oraz zagranicą.

Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach jest placówką oferującą poza dydaktyką i atrakcyjnymi miejscami praktyk wiele różnych form podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe uczniów. Są to projekty unijne, kursy specjalistyczne, w tym baristy, barmański, somelierski, szkolenia i warsztaty branżowe z pracodawcami. Na warsztatach gościmy kucharzy z hotelu Cottonina, Zamku Czocha, Łagowa. Nasi absolwenci zakładają własne restauracje i goszczą w naszej szkole na pokazach kulinarnych. Specjalizujemy się w kuchni molekularnej, zdrowej
i bardzo widowiskowej. Mocną stroną naszych absolwentów jest wszechstronność oparta na tradycji kuchni polskiej.

Znakomicie wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom nauczania, potwierdzany rokrocznie wynikami egzaminu zawodowego. Do sukcesu szkoły zaliczamy wewnętrzne konkursy, które wzbogacają
i rozwijają kreatywność poszukiwawczą naszych uczniów.

W naszej szkole specjalnością jest kuchnia molekularna – to gałąź gastronomii łącząca sztukę kulinarną i naukę