Nasi zdolni uczniowie klas gastronomicznych i hotelarskich w dniach 31.01 – 01.02.2023 wzięli udział w kursie Carvingu – doskonaląc swoje umiejętności rzeźbienia w owocach i warzywach. Następnie  w dniach 02 – 03.02.2023 nabywali oni cennych umiejętności kulinarnych w ramach szkolenia ,,Kuchnia góralska” pod okiem Pana Pawła Wojtygi z Akademii Sztuki Kulinarnej. Do udziału w kursie kelnerskim I – STOPNIA  uczniowie przystąpili  w dniach 06-08.02.2023. Dziękujemy Pani Marcinowi Włodarczykowi za przekazanie cennej wiedzy i za bardzo miłą atmosferę podczas realizacji niełatwych zadań związanych z obsługą kelnerską. Przed nami kolejna tura szkoleń w marcu i kwietniu.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Zawód przyszłości” (RPDS.10.04.01-02-0019/20) Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Leave Comment