10 listopada 2022r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych  Technikum. Wydarzenie to miało niezwykle podniosły charakter i wywołało w uczestnikach niezatarte wrażenia.  Słowa wypowiedziane w czasie ślubowania na stałe już zostaną w sercach i umysłach ślubujących.

Tego dnia odbył się również apel związany z obchodami 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wydarzenia związane z walką Polaków o wolność Ojczyzny przypomniała nam   prezentacja multimedialna,  przeżyć patriotycznych i artystycznych dostarczyła zaś młodzież klas IV . W formie poetyckiej ukazała dążenia naszych przodków począwszy od dnia, kiedy Polska jako niepodległe i wolne państwo przestała istnieć na mapach Europy i świata. Uczniowie prezentowali również dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, wypełnionego wieloma zrywami patriotycznymi oraz codzienną walką o wyzwolenie, aż do dnia gdy po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość.

Prezentowane treści przeplatane były wykonywanymi przez uczniowski zespół „Zjawa” pieśniami o charakterze patriotycznym, co z pewnością przyczyniło się do głębszej refleksji nad tym wyjątkowym dla każdego Polaka świętem.

Leave Comment