28 października 2022r. to data niezwykle ważna dla całej szkolnej społeczności Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach. Oznacza bowiem dzień nadania Technikum wchodzącemu w skład zespołu imienia Marii Konopnickiej – polskiej pisarki, poetki okresu realizmu, publicystki, tłumaczki, nowelistki, krytyka literatury, aktywistki społecznej, autorki utworów dla dzieci oraz wielkiej patriotki znanej m.in. z autorstwa „Roty”.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek, posłanka na Sejm RP Ewa Szymańska, przedstawiciele organu prowadzącego, dolnośląskiego kuratorium, zaprzyjaźnionych samorządów, placówek oświatowych, przedsiębiorstw, służb mundurowych i duchowieństwa. Towarzyszyli w uroczystych chwilach gospodarzom – dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły i całej braci uczniowskiej.

Obchody rozpoczęły się w biedrzychowickim kościele pw. św. Antoniego Padewskiego uroczystą Mszą Św., po której ks. dr J. Kowalczyk dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej poświęcił nowy sztandar szkolny. Został on ufundowany przez Fundację PGE, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – organ prowadzący szkoły oraz Radę Rodziców. Następnie wszyscy zebrani w uroczystym pochodzie przy wspaniałym akompaniamencie Zakładowej Orkiestry Dętej KWB Turów udali się do pałacowych zabudowań szkoły, gdzie w szkolnej sali odbyła się akademia. Główny element części oficjalnej stanowiło przekazanie sztandaru szkoły przez Rodziców najpierw Pani Dyrektor, a następnie uczniom, którzy uroczyście przysięgali strzec wartości przekazywanych im przez patronkę – Marię Konopnicką. Wartości te żywo zaistniały w przygotowanej przez uczniów części artystycznej, która bawiła a …potem wzruszała.

„Uczestnicząc w takich uroczystościach, uczycie się szacunku do najważniejszych wartości. Zarówno nowy sztandar, jak i patron szkoły to tożsamość, która pomoże Wam w trudnych chwilach wyznaczać najważniejsze kierunki w życiu” – mówiła wiceminister Marzena Machałek. „Patron szkoły wyznacza kierunek wychowania i taki kierunek wyznacza nam Maria Konopnicka, przede wszystkim jej twórczość patriotyczna, ale również troska o losy dzieci”- to już słowa Dyrektor szkoły Pani Urszuli Ciupak. Również pozostali przemawiający skupili się na wartościach, którym patronka hołdowała w swoim życiu, a teraz przekazuje nowym rzeszom młodych Polaków: patriotyzmie, tożsamości narodowej i wrażliwości na los drugiego człowieka. Wierzymy, że uczniowie Technikum w Biedrzychowicach będą ich wiernymi wyrazicielami i obrońcami.

Uroczystość nadanie imienia otworzyła szereg działań w ramach projektu „Maria Konopnicka – patronką Technikum przy Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach”realizowany przez stowarzyszenie „Pałacowy Świat w Biedrzychowicach”. Projekt został dofinansowany przez Fundację PGE i już niebawem zostanie rozstrzygnięty konkurs „Znam życie Marii Konopnickiej”. Odbędą się również konkursy znajomości twórczości M. Konopnickiej, fotograficzny, plastyczny, recytatorski. Zwieńczeniem projektu będzie koncert pieśni patriotycznych 24 maja 2023.

Leave Comment