Dzień Komisji Edukacji Narodowej to okazja do wyrażenia wdzięczności dla nauczycieli i pracowników szkoły. Jak co roku w naszej szkole odbył się apel, na którym uczniowie złożyli nauczycielom  życzenia i podziękowali pedagogom  za trud pracy wychowawczej i dydaktycznej. Klasy II THL i II TG przygotowały inscenizację wcielając się w uczących ich nauczycieli. Po wręczeniu kwiatów, uczniowie ze 100% frekwencją we wrześniu otrzymały Dzikie Karty a jedna wylosowana osoba Voucher do pizzerii.

Leave Comment