Z końcem września rozpoczęliśmy cykl szkoleń branżowych, w ramach których nasi uczniowie mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy w wybranych dziedzinach oraz zdobywania nowych umiejętności zawodowych. Kurs sommelierski wprowadził uczniów Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz hotelarskiego w świat wina. Ekspert w dziedzinie winiarstwa przybliżył nam profesję Sommeliera oraz zaraził swoją pasją. W pierwszym tygodniu października odbył się również kurs ,,Techniki radzenia sobie ze stresem, negatywnymi doświadczeniami, niską samooceną. Autoprezentacja.” Dziękujemy za możliwość zdobywania wiedzy od prawdziwych pasjonatów oraz bardzo efektywnie spędzony czas.
Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Zawód przyszłości” (RPDS.10.04.01-02-0019/20) Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Leave Comment