W ostatni piątek w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach miało miejsce wzruszające wydarzenie. Społeczność szkolna żegnała tegorocznych abiturientów. Na początku uroczystości nagrodzono czwartoklasistów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz wyróżnienia w różnych konkursach i zawodach. Podziękowania złożono również rodzicom aktywnie angażującym się w życie szkoły. Niezwykle uroczysty charakter miało przekazanie sztandaru przedstawicielom klas młodszych. Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień uczniowie wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty. Był to wyjątkowo wzruszający moment. Atmosferę poprawiła część artystyczna przygotowana przez klasy III. Tegorocznym absolwentom życzymy wielu sukcesów i wspaniałej przyszłości.

Leave Comment