W kwietniu nasi uczniowie kierunków gastronomicznego i hotelarskiego mieli możliwość zdobywania dodatkowych umiejętności podczas KURSU BARMAŃSKIEGO I STOPNIA. Certyfikowany kurs daje uczestnikom kolejne kwalifikacje i cenne umiejętności praktyczne. Dziękujemy Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z SWD SZKOLENIA WARSZTATY DEGUSTACJE za świetne przygotowanie naszych uczniów do egzaminu oraz za bardzo ciekawe szkolenie praktyczne. Szkolenia są dla naszych uczniów bezpłatne – realizowane w ramach projektu „Zawód przyszłości” (RPDS.10.04.01-02-0019/20) Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Leave Comment