W ostatnim czasie nasi uczniowie Technikum logistycznego i informatycznego uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez nauczyciela przedmiotów logistycznych Panią Agatę Jankowiak z przedstawicielem firmy WALTER GROUP Service GmbH w Austrii. Pan Krzysztof Adamczuk przedstawił uczniom specyfikę i zakres działalności firmy spedycyjnej, wskazał kluczowe cechy pracowników cenione na rynku pracy w branży logistycznej oraz zmotywował uczestników do zdobywania konkretnych kompetencji zawodowych. Następnie odbyło się spotkanie z Kierownikiem szkolenia praktycznego Agnieszką Rajczakowską -Strach w czasie którego omówiono dalszą współpracę naszej szkoły z firmą WALTER GROUP Service GmbH m.in. w zakresie organizacji praktyk i staży zawodowych dla uczniów Technikum logistycznego i informatycznego, wycieczek zawodoznawczych do firmy oraz wsparcia szkoły w realizacji praktycznej nauki zawodu. Jesteśmy pewni owocnej współpracy.

Leave Comment