W dniach 30.03 – 04.04 realizowaliśmy w naszej szkole KURS BARISTY I STOPNIA – CERTYFIKOWANY KURS daje uczestnikom kolejne kwalifikacje i cenne umiejętności praktyczne. Dziękujemy Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z SWD SZKOLENIA WARSZTATY DEGUSTACJE za szkolenie obejmujące teorię, z której uczniowie bardzo dobrze zdali egzamin oraz za przeprowadzenie warsztatu praktycznego. Szkolenie jest BEZPŁATNE dla naszych uczniów – realizowane w ramach projektu „Zawód przyszłości” (RPDS.10.04.01-02-0019/20) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Leave Comment