W ramach projektu „Praktyki w Austrii dla najlepszych”nasze dwie uczennice klasy III Technikum żywienia i usług gastronomicznych realizują właśnie płatne staże w  w Austrii – w atrakcyjnych turystycznie regionach Salzburg i Vorarlberg.Udział w projekcie stanowi nieocenioną szansę dla młodych osób na zdobycie nowego doświadczenia i podwyższenia kwalifikacji, pozytywnie wpływa na kompetencje językowe, stanowi niejednokrotnie punkt zwrotny w późniejszej karierze zawodowej – w tym również możliwość zatrudnienia w danym miejscu na stałe.

Praktyki są organizowane przez doradców Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) z Polski i Austrii. 

Warunkiem kwalifikującym do wyjazdu jest znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym (na poziomie min. B1) oraz ukończone 18 lat w dniu wyjazdu. Praktyki trwają 6 tygodni za które  uczennice  otrzymują wynagrodzenie, oraz mają  zagwarantowane bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Podczas trwania praktyk uczennice nabywają cennych umiejętności i kompetencji zawodowych, np. umiejętności serwowania lub przygotowywanie regionalnych austriackich potraw, uczą się profesjonalnej obsługi gości, ale również kształtują wartości uniwersalne takie jak: przełamanie bariery językowej i kulturowej, wzrost odwagi i wiary we własne możliwości.Gratulujemy odwagi i chęci pogłębiania własnych doświadczeń zawodowych.

Leave Comment