Dnia 16 grudnia 2021r. w czwartkowy wieczór w zupełnie odmienionej hali sportowej
Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach miało miejsce piękne wydarzenie
artystyczne. W ramach projektu „Z Prymasem Tysiąclecia przez kolejne tysiąc lat”,
dofinansowanego przez Fundację PGE, odbyła się wieczornica poświęcona Patronowi
obecnego roku szkolnego, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.
Zarówno jej tytuł, jak i treść nawiązywały do życia i działalności dwóch wielkich Polaków:
Prymasa Tysiąclecia i Polskiego Papieża. Młodzież Dolnośląskiego Zespołu Szkół w
Biedrzychowicach z należną powagą zaprezentowała sceny z życia Wielkiego Kardynała,
wiersze nawiązujące do nauk, które głosił On i Jego przyjaciel Jan Paweł II, fragmenty
homilii. Treści wieczornicy, nasycone elementami Społecznej Krucjaty Miłości stworzonej
przez Stefana Wyszyńskiego oraz patriotyzmem, wzruszały i budziły refleksje.
Wieczornica była też okazją do nagrodzenia laureatów konkursów ogłoszonych przez
stowarzyszenie „Pałacowy Świat w Biedrzychowicach”.
W kategorii szkół ponadpodstawowych konkursu plastycznego przyznano:
I miejsce – Julia Kumosz – Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach
II miejsce – Maria Rashevska – Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach
Wielkich
III miejsce – Julia Rachańska – Liceum Ogólnokształcące im Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

– Klaudia Podeszko – Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie

Wyróżnienie:
Samanta Jugowiec – Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich
Diana Kunda – Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich
W kategorii szkół podstawowych konkursu plastycznego przyznano:
I miejsce – Zofia Klecka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie
II miejsce – Patrycja Muła – Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie
III miejsce – Malwina Duszyńska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
– Julia Mieszczanowicz – Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie
Wyróżnienie:
Lena Kurczewska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie
Aleksandra Fromela – Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie
Kornelia Kiryk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie
Małgorzata Wołoszyn – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
Maja Latkowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
Kinga Wiśniewska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie
Zuzanna Laszkowska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie
W konkursie fotograficznym przyznano:
I miejsce – Zuzanna Zapotoczna – Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach
II miejsce – Julia Wszołek – Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach
III miejsce – Beata Grochowska – Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach
Szczególne słowa podziękowania usłyszeli opiekunowie nagrodzonych uczniów.
Dziś już kardynał Stefan Wyszyński dla niejednego spośród uczestników projektu jest
wielkim autorytetem. Świadczy o tym choćby zapał, z jakim oglądający wieczornicę
uczniowie, na jej zakończenie odśpiewali polską patriotyczną pieśń – Rotę.

Leave Comment