– 2021 – grudzień – 23

default
Witamy w
DZS w Biedrzychowicach
4a
default
default
default
charset=Ascii
previous arrow
next arrow

Jak co roku, ostatniego dnia nauki przed przerwą świąteczną zorganizowaliśmy przedstawienie Jasełkowe. Apel, pod czujnym okiem wychowawczyń p.Sylwii Szejmo i p.Agaty Jankowiak, przygotowali uczniowie z klas: 3tg4 i 3th4 oraz nasz „szkolny sprzętowiec” uczeń klasy 3tg5 Igor Kosk. Był nastrój, życzenia, cisza i kolędy. Po apelu i krótkich spotkaniach z wychowawcami  wszyscy rozeszli …

Read more Jasełka

Dnia 16 grudnia 2021r. w czwartkowy wieczór w zupełnie odmienionej hali sportowej
Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach miało miejsce piękne wydarzenie
artystyczne. W ramach projektu „Z Prymasem Tysiąclecia przez kolejne tysiąc lat”,
dofinansowanego przez Fundację PGE, odbyła się wieczornica poświęcona Patronowi
obecnego roku szkolnego, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.
Zarówno jej tytuł, jak i treść nawiązywały do życia i działalności …

Read more „Z Prymasem Tysiąclecia przez kolejne tysiąc lat”

Projekt "Dolnoślaska e-szkoła" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze sródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Szkoła uczestniczy w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONTAKT
Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach
Biedrzychowice 20, 59-830 Olszyna

tel/fax (075) 722 15 70
tel/fax (075) 722 15 38
emial: dzs@biedrzychowice.pl
www: dzs.biedrzychowice.dolnyslask.pl

Back to top