Stowarzyszenie „Pałacowy Świat w Biedrzychowicach” oraz Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach zaprasza młodzież szkolną oraz opiekunów merytorycznych – nauczycieli do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym w ramach realizowanego projektu „Z Prymasem Tysiąclecia przez kolejne tysiąc lat”. Projekt dofinansowywany jest ze środków Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej

Celem konkursów jest:– popularyzowanie spuścizny myślowej Stefana Wyszyńskiego,-  kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych,- kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z rokiem Stefana Wyszyńskiego,- rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i umiejętności fotograficznych i plastycznych uczniów,- promocja talentów młodzieży.
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (plastyczny) i ponadpodstawowych (plastyczny i fotograficzny)..
Więcej informacji załącznik regulamin konkursu.Dla laureatów  przyznana jest nagroda!

Zgłoszenie szkół do udziału  w konkursie przyjmujemy w terminie:do 10 grudnia 2021 r. tj. piątek, do godz. 15:00

Organizator:Stowarzyszenie ” Pałacowy Świat w Biedrzychowicach”

Leave Comment