13 października 2021 roku mieliśmy okazję gościć w naszej szkole przedstawicieli Zakładu Karnego w Zarębie. Zaangażowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej w proces kształcenia młodzieży jest jednym z elementów współpracy ze środowiskiem lokalnym. Zajęcia przeprowadzono wśród uczniów klas czwartych, głównym celem warsztatów było uświadomienie uczniom, m.in. z grupy mundurowej, jak ważną rolę w systemie obronności państwa spełnia Służba Więzienna. Funkcjonariusze z ZK w Zarębie przygotowali ciekawe zajęcia dla młodzieży klas maturalnych prezentując ofertę  zatrudnienia bądź dalszego kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Dzięki tej wizycie przyszli absolwenci naszej szkoły mogli poznać specyfikę trudnej  i wymagającej pracy w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych.

Leave Comment