Dnia 14 października w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w niej udział zaproszeni Goście: Pani Urszula Maga – dyrektor biura Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Pana Rafała Ślusarza, Pan Andrzej Kredkowski-  wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Pani Teresa Zembik – radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Swoją obecnością zaszczycili społeczność szkolną także: dyrektor DZS w Biedrzychowicach- Pani Urszula Ciupak, wicedyrektor Pani Apolonia Grabska-Gajczyk oraz kierownik praktycznej nauki zawodu- Pani Agnieszka Rajczakowska-Strach.

W trakcie części oficjalnej uroczystości miało miejsce pasowanie uczniów klas pierwszych. Klasa 2TG i 2TL wraz z wychowawcami: Beatą Białocką oraz Krzysztofem Złocikiem przygotowali część artystyczną apelu. Szkolny zespół wokalny „Zjawa” zadbał o oprawę muzyczną.

Podczas akademii  nastąpiło podsumowanie konkursu pt. „ Skąd znam tę twarz”. Zwycięzcom wręczono nagrody. Wszyscy uczniowie ze 100%-ową  frekwencją w miesiącu wrześniu otrzymali „dziką kartę”, a jedna, szczęśliwie wylosowana spośród nagrodzonej grupy osoba, otrzymała karnet na wyjście na pizzę.
Kierownik praktycznej nauki zawodu- Pani Agnieszka Rajczakowska-Strach wraz z Panią Anną Mulak wręczyły certyfikaty Krajowej Odznaki Jakości Programu eTwin „Kompetencje 4.0”.

Na koniec akademii przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia, wręczając każdemu z nich symboliczną różę.

Leave Comment